\ Thanh Xà Gồ C làm Khung Kèo - Thi Công Mái Ngói Trọn Gói

Thanh Xà Gồ C làm Khung Kèo